Przydatne artykuły - baza wiedzy

Jeśli interesują Cię aspekty prawne dotyczące prawa rodzinnego, karnego czy cywilnego zapraszamy do przeczytania artykułów na ten temat.

Dziecko w konflikcie okołorozwodowym
Pozostałe artykuły

Rozwód jest jednym z najbardziej stresujących wydarzeń w życiu, któremu często towarzyszy konflikt okołorozwodowy. Niestety biorą w nim udział nie tylko małżonkowie, ale często uwikłane są również dzieci. Zupełnie nieświadomie, pod wpływem silnych emocji wciągane są one w trwający już konflikt. Konsekwencje, które poniesie dziecko w takiej sytuacji, będą zauważalne jeszcze długo po rozwodzie rodziców i mogą rzutować na całe jego dalsze życie.

Amerykański psychiatra dziecięcy i sądowy dr Richard Gardner, obserwując mimowolne uczestnictwo dzieci w konfliktach okołorozwodowych, stworzył koncepcję PAS (syndromu odosobnienia od jednego z rodziców). Opisał zaburzenie występujące u dziecka, które w trakcie trwania konfliktu, zaangażowane jest w deprecjonowanie i krytykowanie jednego z rodziców. O PAS możemy mówić wyłącznie wtedy, gdy odrzucany rodzic nie jest sprawcą przemocy seksualnej, fizycznej czy psychicznej w stosunku do dziecka.

Metody działania rodzica wzbudzającego PAS

W trakcie rozstania/rozwodu dziecko narażone jest na działania rodzica, z którym mieszka, a którego działania mają na celu zniechęcenie dziecka lub odseparowanie go od drugiego rodzica.

Angażowanie dziecka w konflikt między rodzicami, wszelkie działania prowadzące do osłabienia lub zerwania jego więzi emocjonalnej z jednym z rodziców są formą przemocy emocjonalnej. Trzeba pamiętać, że rozstanie i rozwód są bolesne nie tylko dla małżonków, ale, przede wszystkim, dla dziecka, które traci swój bezpieczny świat. Dziecko związane jest emocjonalnie z obojgiem rodziców i odejście jednego z nich już jest dla dziecka ogromną stratą, Najważniejsze jest nie angażowanie go dodatkowo w konflikt rodzicielski.

Dlaczego dziecko angażuje się w mechanizmy PAS?

W przypadku rozpadu rodziny dziecko przeżywa silne poczucie lęku, zagrożenia i zagubienia. Często obwinia się, że jego zachowanie doprowadziło do konfliktu między rodzicami, a w konsekwencji, do odejścia jednego z nich. Dziecko obawia się utraty drugiego rodzica, im młodsze jest dziecko, tym lęk jest większy. W chwili kiedy dziecko zostaje uwikłane w konflikt okołorozwodowy, zaczyna ono dążyć do spełniania oczekiwań rodzica, z którym zostało, aby go również nie utracić.

Konsekwencje i skutki PAS

W PAS dziecko przeżywa cierpienie, które może przejawiać się w występowaniu lęków, problemów neurotycznych, objawów somatycznych m.in. bóle brzucha, głowy, astma, problemy z przemianą materii, trudności z zasypianiem lub zaburzenia zachowania np. nadpobudliwość, zachowania agresywne. Dziecko ma także mocno nadszarpnięte poczucie własnej wartości, nie dowierza swoim odczuciom i spostrzeżeniom. Łatwo przejmuje sądy i emocje rodzica, pod którego opieką pozostaje. W drastycznych przypadkach, pozytywny do tej pory związek emocjonalny z wyeliminowanym rodzicem, może ulec całkowitemu zniszczeniu. Poprzez stosowanie wobec dziecka mechanizmów wywołujących PAS, pozytywne wspomnienia związane z odrzuconym rodzicem ulegają zniszczeniu. Dziecku pozostaje jedynie niezaspokojona potrzeba miłości ze strony utraconego rodzica. Zdarza się, że dziecko w późniejszym wieku stara się odnowić utracone relacje, jednak rodzic odrzucony już tego nie chce lub nie potrafi nawiązać ponownych więzi. Długofalowe skutki PAS mogą doprowadzić w późniejszym wieku do trudności w nawiązywaniu bliskich relacji z innymi osobami lub nieumiejętnością budowania intymnych związków. Mogą pojawić się problemy tożsamościowe lub rozwinąć choroby psychiczne: depresja, stany lękowe, zaburzenia seksualne, nałogi, fobie.

W trakcie trwania rozwodu warto zwrócić uwagę na swoje, często nieświadome, zabiegi względem dziecka. Wikłanie dziecka w konflikt okołorozwodowy przynosi bowiem nieodwracalne straty w jego psychice.

Tekst powstał w oparciu o materiały Komitetu Ochrony Praw Dziecka:J. Kaczmarek, H. Kotara, T. Pocent: „Syndrom odosobnienia od jednego z rodziców”.

Dziecko w konflikcie okołorozwodowym. Syndrom PAS.

Wiele kobiet zadaje sobie pytanie, co się dzieje z nazwiskiem po orzeczeniu rozwodu. Do kiedy można złożyć oświadczenie o zmianie nazwiska? Jak to wszystko się odbywa? Jeśli też zastanawiasz się co stanie się z Twoim nazwiskiem po rozwodzie ten artykuł jest dla Ciebie.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Czytaj więcej

Zastanawiasz się co dzieje się z mieszkaniem, kiedy ustaje wspólność majątkowa? musi świadczyć od razu o wyprowadzce z niego przez jednego z małżonków. Dowiedz się jaka część mieszkania należy do Ciebie.

Co z mieszkaniem po rozwodzie?

Czytaj więcej

Ona i on nie mieszkają już razem, ale formalnie nadal są małżeństwem. Separacja to propozycja dla osób wierzących, którym religia zabrania rozwodów, albo dla tych, między którymi wciąż tli się uczucie. Poznaj 7 różnic między rozwodem a separacją!

Separacja czy rozwód?

Czytaj więcej

Zastanawiasz się co dzieje się z majątkiem wspólnym po rozwodzie? Jakie są możliwości podziału majątku oraz jaka część komu się należy? Czy to, że samotnie wychowujesz dzieci będzie miało wpływ na to ile otrzymasz? Przeczytaj artykuł i dowiedz się.

Rozwód a majątek wspólny

Czytaj więcej

Każdy rozwód to średnio 3/4 rozprawy z min. 2-miesięcznymi przerwami. Długość trwania całego procesu może być zupełnie różna w każdym przypadku. Dowiedz się ile może potrwać Twój rozwód!

Czas trwania rozwodu - od czego zależy

Czytaj więcej

Co stanie się z Twoim dzieckiem po rozwodzie? Będzie mieszkać z Tobą czy z Twoim partnerem? Dzieci nie mogą decydować o miejscu swojego stałego zamieszkania, dopóki są pod opieką rodzicielską. Masz dziecko i bierzesz rozwód? Przeczytaj dalszą część artykułu!

Miejsce stałego pobytu małoletniego dziecka

Czytaj więcej

Niebieska karta jest to dokument służbowy, który wypełnia policjant, jeśli stwierdzi przemoc w rodzinie. Służy ona do udokumentowania zdarzeń i faktów wiążących się z przemocą. Jeśli doświadczyłaś/łeś przemocy w rodzinie, koniecznie przeczytaj więcej o niebieskiej karcie!

Niebieska karta - czym jest?

Czytaj więcej

Niestety nie określono zachowań jakie mogą być uznane za znęcanie. Niewątpliwie znęcaniem jest poniżanie, bicie, kopanie, szarpanie. Znęcaniem może być działanie, ale przede wszystkim tez zaniechanie działania. Przeczytaj, czy ten problem dotyczy Ciebie.

Przemoc w rodzinie – znęcanie

Czytaj więcej

Alienacja rodzicielska jest to zespół świadomych lub nieświadomych zachowań prowadzących do powstawania zaburzeń pomiędzy dzieckiem, a co najmniej jednym z rodziców. Podejrzewasz , że relacja między Tobą, a Twoim dzieckiem jest zaburzona? Ten artykuł jest dla Ciebie!

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej

Czytaj więcej

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Magdalena Frieske-Pszczółkowska

ul. Okopowa 17/2, 80-819 Gdańsk

Tel. do adwokata: 509 271 600

Tel. do sekretariatu: 578 271 600