Kluczowe obszary działania

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie rozwodów. Wsparcie w takich aspektach jak separacja, alimenty, podział majątku i władza rodzicielska.

Kluczowe obszary działania

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie rozwodów

Rozwód jest przełomem w życiu zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Kończy się jeden etap w życiu, zaczyna kolejny. Bogate doświadczenie zdobyte w tym zakresie pozwala mi pomagać klientom w rozwiązywaniu wielu problemów osobistych, rodzinnych i prawnych, pojawiających się w toku spraw związanych z rozwodem, podziałem majątku, alimentami czy opieką nad dziećmi. Rozumiem, że w trudnym okresie zmian w życiu każdy potrzebuje wsparcia i zrozumienia. Historia każdego człowieka jest inna, dlatego każdej osobie przechodzącej przez sytuacje związana z rozwiązaniem małżeństwa i zmianami zachodzącymi w tym procesie pomagam znaleźć własną i odpowiednią drogę.

Rozwód

Alimenty

Kontakt z dzieckiem

Uzyskaj pomoc w sprawie rozwodu

Uzyskaj pomoc w sprawie alimentów

Uzyskaj pomoc w sprawie kontaktów z dzieckiem

Rozwód

W rozwodzie prócz samego orzeczenia o rozwodzie z winy lub bez orzekania o winie, możemy uregulować szereg istotnych kwestii tj. alimenty dla dzieci, zakres kontaktów, miejsce pobytu małoletniego dziecka, sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.


Zdarzają się przypadki w których Sąd może zgodzić się na podział majątku na zgodny wniosek stron – jednak są to wyjątkowe sytuacje.

Rozwód

W rozwodzie prócz samego orzeczenia o rozwodzie z winy lub bez orzekania o winie możemy uregulować szereg istotnych kwestii tj. alimenty dla dzieci, zakres kontaktów, miejsce pobytu małoletniego dziecka, sposób korzystania ze wspólnego mieszkania.


Zdarzają się przypadki, w których Sąd w trakcie sprawy o rozwód może przeprowadzić podział majątku na zgodny wniosek stron – jednak zależy to od charakteru i zawiłości sprawy.

Alimenty to obowiązek rodzica wobec dziecka. Mają one zaspokajać potrzeby dziecka. Powinny być dopasowane do potrzeb dziecka w zależności od możliwości rodziców.

Często spotykam się z pytaniem czy alimenty określonej wysokości są wysokie czy też niskie. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na takie pytania. Szczegółowa i wnikliwa analiza sytuacji oraz potrzeb dziecka a także możliwości zarobkowych rodziców umożliwia odpowiedź na to pytanie. Pomagam swoim klientom w uzyskaniu alimentów dla dzieci bądź strony postępowania realnie odzwierciedlające potrzeby.

Nadmienić należy, iż oprócz alimentów od rodziców na dziecko istniej możliwość uzyskania alimentów od innych osób zobowiązanych, a także możliwość zabezpieczenia potrzeb rodziny na czas toczącego się postępowania rozwodowego.

Alimenty

Alimenty to obowiązek rodzica wobec dziecka. Mają one zaspokajać potrzeby dziecka. Powinny być dopasowane do potrzeb dziecka w zależności od możliwości rodziców.

Często spotykam się z pytaniem, czy alimenty określonej wysokości są wysokie czy też niskie. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na takie pytania. Szczegółowa i wnikliwa analiza sytuacji oraz potrzeb dziecka, a także możliwości zarobkowych rodziców umożliwia odpowiedź na to pytanie. Pomagam swoim klientom w uzyskaniu alimentów dla dzieci bądź strony postępowania realnie odzwierciedlające potrzeby.

Nadmienić należy, iż oprócz alimentów od rodziców na dziecko istnieje możliwość uzyskania alimentów od innych osób zobowiązanych, a także możliwość zabezpieczenia potrzeb rodziny na czas toczącego się postępowania rozwodowego.

Alimenty

Dziecko ma prawo do obojga rodziców. Nie zawsze jednak to prawo jest respektowane. Pomagam znaleźć drogę umożliwiającą obojgu rodzicom tworzenie więzi z dzieckiem.Kontakt z dzieckiem

Dziecko ma prawo do obojga rodziców. Nie zawsze jednak to prawo jest respektowane. Pomagam znaleźć drogę umożliwiającą obojgu rodzicom tworzenie więzi z dzieckiem.Kontakt z dzieckiem

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Magdalena Frieske-Pszczółkowska

ul. Okopowa 17/2, 80-819 Gdańsk

Tel. do adwokata: 509 271 600

Tel. do sekretariatu: 578 271 600